Strengthening the capacities of the forest owners associations for sustainable forest management (2014 – 2017)

Project co-financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Project partners: SAB Switzerland (www.sab.ch), RoMontana (www.romontana.org), Open Fields Foundation (www.openfields.ro), “Ștefan cel Mare” University of Suceava (www.usv.ro) and “Nostra Silva” – Federation of Forest and Pasture Owners from Romania (www.nostrasilva.ro) Total budget: 478.072 CHF Implementation period: 2014 – 2017 Project’s goal: Contributions for an integrated and sustainable forest management in Romania by strengthening the capacity of the forest owners’ associations. Outcome 1: Participating Forest Owners Associations in the project area manage their forest in a sustainable manner. Outcome 2: “Nostra Silva” – the Federation of Forests and Pastures Owners from Romania has developed into a core player to advocate for the interests of its members.… Citește articolul

Intărirea capacității asociațiilor proprietarilor de păduri pentru un management forestier durabil (2014 – 2017)

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Parteneri proiect: SAB Elveția (www.sab.ch), RoMontana (www.romontana.org), Fundația Open Fields (www.openfields.ro), Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava (www.usv.ro) și “Nostra Silva” – Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România (www.nostrasilva.ro) Buget proiect: 478.072 CHF Perioada de implementare: 2014 – 2017 Scopul proiectului: Contribuții pentru un management integrat și durabil al pădurilor din România prin întărirea capacității asociațiilor de proprietari Obiectiv 1: Asociațiile proprietarilor de păduri din zona de implementare a proiectului administrează pădurea într-un mod durabil Obiectiv 2: Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România “Nostra Silva” devine un actor cheie în reprezentarea intereselor membrilor Obiectiv 3: Certificarea PEFC și/sau FSC este implementată în zona pilot Materiale realizate în cadrul proiectului: Analiza preliminară a asociațiilor proprietarilor de păduri din județul Suceava (material în limba Engleză); Raportul de selecție a cinci asociații “pilot” de proprietari de păduri din județul Suceava pentru a fi sprijinite prin proiect (material în limba Engleză); Analiza detaliată a celor cinci asociații “pilot” de proprietari de păduri din județul Suceava, selectate pentru a fi sprijinite prin proiect (material în limba Română); Analiza detaliată a celor cinci asociații “pilot” de proprietari de păduri din județul Suceava, selectate pentru a fi sprijinite prin proiect (material în limba Engleză); Pliant: “Comunicarea internă – Creșterea transparenței în luarea deciziilor la nivelul asociațiilor de proprietari de păduri” (material în limba Română); Broșură: “Ghid pentru elaborarea planurilor de dezvoltare ale asociațiilor proprietarilor de păduri” (material în limba Română); Broșură: “PEFC – Certificarea forestieră pe înțelesul tuturor” (material în limba Română).… Citește articolul

Sustainable Agriculture Models for the Romanian Mountain Area (2014 – 2016)

 “Sustainable Agriculture Models for the Romanian Mountain Area” Project co-funded by a grant of Switzerland through the Swiss Contribution to the Enlarged European Union, under the Swiss – Romanian Cooperation Programme. Project partners:  SAB Switzerland (www.sab.ch), “Dorna” Mountain Farmers Federation (www.famdorna.ro), Open Fields Foundation (Former HEIFER Romania – www.openfields.ro), RoMontana (www.romontana.org) Overall budget: 1.512.349 CHF Implementation period: 2014 – 2016 Project’s goal: Developing agricultural models in the mountain area of Romania by integrating traditional activities into the modern economic system. Outcome 1: The production factors of the traditional production system are strengthened Pasture management improving measures are created Six modern sheepshelter models built and operational in the test areas Outcome 2: The market opportunities of traditional products are improved Product specification and technical assistance for 3 clusters of products are finalized Marketing study is developed Branding kit for mountain products developed and implemented Local, regional and national events to promote traditional products are realized Campaign for local products consumption is realised towards different target groups Outcome 3: The competences of producers to diversify and modernize their production are improved New Curricula for shepherds, sheepfoldmasters and farmer organisations developed and implemented.… Citește articolul

Modele Agricole Sustenabile pentru Zona Montană din România (2014 – 2016)

 “Modele Agricole Sustenabile pentru Zona Montană din România” Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Parteneri proiect:  SAB Elveția (www.sab.ch), Federația Agricultorilor de Munte “Dorna” (www.famdorna.ro), Fundația Open Fields (fosta Heifer Romania – www.openfields.ro), RoMontana (www.romontana.org) Valoare totală proiect: 1.512.349 CHF Perioada de implementare: 2014 – 2016 Scopul proiectului: Dezvoltarea modelelor agricole din zona montană a României prin integrarea activităților tradiționale în sistemul economic modern. Obiectiv 1 – Consolidarea factoriilor de producție ai sistemului tradițional de fabricație: • Îmbunătățirea managementului în ceea ce privește pășunatul • Un număr de 6 modele de stâni moderne vor fi realizate și vor fi operaționale într-o zonă special destinată Obiectiv 2 – Îmbunătățirea oportunităților de desfacere pe piața tradițională: • Redactarea specificațiilor produsului și a ghidurilor de asistență pentru 3 grupuri de produse • Dezvoltarea studiului de marketing • Elaborarea  și implementarea unui ansamblu de marcare și etichetare a produsului • Organizarea de evenimente pentru promovarea produselor tradiționale, atât la nivel local și regional, cât și național • Derularea unor campanii de susținere a consumului de produse tradiționale locale pe grupuri țintă diferite Obiectiv 3 – Îmbunătățirea abilităților producătorilor de a diversifica și moderniza producția de produse tradiționale • Implementarea unei curicule complet noi pentru ciobani, administratorii stânei și fermierii din organizație.… Citește articolul

InRuTou – Innovation in Rural Tourism (2013 – 2015)

Implementation period: 2013 – 2015 Total budget: 533.307 EUR “Innovation in Rural Tourism – InRuTou” was a project implemented by RoMontana Association in partnership with IMC University of Applied Sciences from Krems (Austria), UNEP Vienna – Interim Secretariat of the Carpathian Convention (Austria), EURAC – European Academy (Bolzano, Italy), SCIENTER (Italy), SEED (Switzerland), University of Bournemouth (UK), Ekopsychology (Poland) and Green Dossier (Ukraine). The project was funded by European Commission through a grant within the Lifelong Learning Programme. The project aimed for developing and testing a set of innovative tools and models to facilitate the sustainable development of rural tourism in mountain regions, by consulting target communities and training selected opinion leaders as multipliers in the community, becoming trainers for local tourism operators with varying degrees of experience and education, thus enhancing planning in the rural tourism.… Citește articolul

InRuTou – Inovație în Turismul Rural (2013 – 2015)

InRuTou_Image   Perioada de implementare: 2013 – 2015 Buget total: 533.307 EUR “Inovație în turismul rural – InRuTou” a fost un proiect implementat de către Asociația RoMontana în parteneriat cu IMC Universitatea de Științe Aplicate din Krems (Austria), UNEP Viena – Secretariatul Interimar al Convenției Carpatice (Austria), EURAC – Academia Europeană (Bolzano, Italia), SCIENTER (Italia), SEED (Elveția), Universitatea din Bournemouth (Marea Britanie), Ekopsychology (Polonia) și Green Dossier (Ucraina). Proiectul a fost finanțat printr-un grant al Comisiei Europene prin Programul Invățare pe tot parcurusl vieții (Lifelong Learning Programme).Proiectul și-a propus dezvoltarea și testarea unui set de instrumente și modele inovatoare care să faciliteze dezvoltarea durabilă a turismului rural din regiunile montane, prin consultarea comunităților țintă și instruirea liderilor de opinie selectați ca factori de multiplicare în comunitate, devenind la rândul lor traineri pentru operatorii din turismul local cu grade de experiență și educație diferite, consolidând astfel procesul de planificare în turismul rural.… Citește articolul