InRuTou – Inovație în Turismul Rural (2013 – 2015)

InRuTou_Image

 

Perioada de implementare: 2013 – 2015

Buget total: 533.307 EUR

“Inovație în turismul rural – InRuTou” a fost un proiect implementat de către Asociația RoMontana în parteneriat cu IMC Universitatea de Științe Aplicate din Krems (Austria), UNEP Viena – Secretariatul Interimar al Convenției Carpatice (Austria), EURAC – Academia Europeană (Bolzano, Italia), SCIENTER (Italia), SEED (Elveția), Universitatea din Bournemouth (Marea Britanie), Ekopsychology (Polonia) și Green Dossier (Ucraina). Proiectul a fost finanțat printr-un grant al Comisiei Europene prin Programul Invățare pe tot parcurusl vieții (Lifelong Learning Programme).Proiectul și-a propus dezvoltarea și testarea unui set de instrumente și modele inovatoare care să faciliteze dezvoltarea durabilă a turismului rural din regiunile montane, prin consultarea comunităților țintă și instruirea liderilor de opinie selectați ca factori de multiplicare în comunitate, devenind la rândul lor traineri pentru operatorii din turismul local cu grade de experiență și educație diferite, consolidând astfel procesul de planificare în turismul rural.

Tehnologiile de informare și comunicare incluzând e-learning, platforma de sharing online, aplicații desktop și mobile, precum și metoda de training vor facilita integrarea cunoștiințelor și schimbul de experiență între actorii locali din comunitate, facilitând crearea în comun a unor soluții inovatoare precum rețele noi de furnizori de produs turistic, formarea conexiunilor între comunități și piața turismului internațional sau dezvoltarea ofertei turistice din spațiul rural. Acest program de formare vocațională bazat pe tehnologii de informare și comunicare, prin instrumente tehnologice și curriculum inovator, sprijină emanciparea comunităților rurale, încurajând participarea publică și întărind rolul inovatorilor din turism care își desfășoară activitatea în regiune, premițându-le acestori actori să devină “lideri de opinie” (conform selecției din timpul consultărilor publice) în comunitățile din care provin, și să antreneze alți actori din comunitate.

Activități:

 • Crearea instrumentelor digitale și a materialului didactic care vor fi distribuite gratuit Actorilor din Turismul Rural European (Inovatori în Turism)
 • Valorificarea resurselor turistice locale în Zone Europene Rurale (Waldviertel în Austria, Carpați în Polonia și Romania, Apennini în Italia) prin sprijinirea populației locale în utilizarea instrumentelor tehnologice create pentru promovarea patrimoniului local și dezvoltarea produselor locale de turism
 • Promovarea unei imagini cuprinzătoare a atracțiilor turistice din localitățile selectate, prin intermediul tehnologiilor on-line și mobile
 • Exploatarea și valorificarea turismului ca oportunitate de dezvoltare economică, utilizând tehnologia New Media ca pârghie pentru crearea, administrarea și promovarea inițiativelor din turismul rural
 • Implicarea prin participare, informare și constientizare a locuitorilor din zone rurale din România, Polonia, Italia, Austria și Ucraina, în procesul de dezvoltare și îmbunătățire a nivelului de trai
 • Creșterea gradului de informare în rândul locuitorilor din zonele montane rurale asupra turismului internațional, regional, național și local, asupra proceselor implicate și modul de influențare
 • Îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor actorilor locali din România, Polonia, Italia, Austria și Ucraina, necesare dezvoltării durabile în comunitățile montane
 • Accesibilitate mai mare pentru actorii din turismul rural la mecanisme electronice de planificare, comunicare și formare (platforma e-learning) cu accent pe componenta de relaționare
 • Încurajarea proceselor de consultare publică, relaționare și guvernanță prin crearea parteneriatelor locale, regionale sau naționale. Cei implicați au acces comun la inițiative inovatoare prin intermediul tehnologiilor de comunicare on-line
 • Training pentru inovatori rurali cu ajutorul liderilor de opinie locali, selectați în urma consultărilor publice și formați ca multiplicatori ai programului de training în turism rural
 • Sprijin acordat comunităților în crearea unui produs pilot de turism rural, utilizând tehnologia dezvoltată prin proiect
 • Transferul tehnologiei dezvoltate și a metodologiei inovatoare către alte zone din Uniunea Europeană și împrejurimi
Materiale dezvoltate prin proiect:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.