Cine suntem

Asociația „Romontana” a fost înființată în anul 2000 ca  organizatie non-guvernamentală, multi-sectorială, având scopul de a sprijini dezvoltarea generală a zonelor montane din România.

DSC_0843

Aproape 18 ani de activitate!

“Romontana” urmărește stimularea tuturor sectoarelor care influentează dezvoltarea într-un ritm sustenabil a comunităților rurale, dar și urbane din Carpații României, într-o viziune strategică, pe termen lung și în armonie cu politicile europene privind zonele montane.

“Romontana” crează cadrul dezbaterii publice pentru subiecte de interes general referitor la zona montană și asigură o informare corectă și echilibrata a populației. “Romontana” elaborează și înaintează catre sectorul guvernamental și mediul politic, propuneri concrete de îmbunătățire a legislatiei, a strategiilor de dezvoltare și a tuturor acțiunilor care ne afecteaza într-un fel sau altul viața de zi cu zi.

Obiectivele asociației sunt atinse prin proiecte și activități specifice care vizează unul sau mai multe domenii de activitate cum sunt: dezvoltarea durabilă în zona montană (turism, sectorul forestier, agricultură, patrimoniu cultural și natural ș.a.), dezvoltarea comunitară, protecția mediului, antreprenoriat, instruire și training vocațional etc.

“Romontana” a dobândit o experiență vastă în implementarea proiectelor de dezvoltare durabilă, precum și în elaborarea de politici și strategii pentru zonele montane, care vin în sprijinul autorităților publice centrale, regionale și locale. Între anii 2001 și 2006 “Romontana” a implementat mai multe proiecte la scară mică în cooperare cu Euromontana (Asociația Europeană a Regiunilor Montane) și SAB (Asociația Elvețiană a Regiunilor Montane), finanțate de către SDC (Agenția  Elvetiana pentru Dezvoltare și Cooperare) precum și numeroase proiecte de dezvoltare locală. În perioada 2006 – 2017 “Romontana” a implementat în calitate de beneficiar sau partener mai multe proiecte de cooperare transfrontalieră între România, Ucraina și Republica Moldova, cum ar fi: “ECO-CARPAȚI – Dezvoltarea de Eco-Afaceri în Carpații de frontieră, o șansă pentru o mai bună competitivitate economică” (MIS ETC 1603), “Educație pentru dezvoltare rurală montană durabilă prin agroturism – Sărutul Munților” (RO 2004/016-942.01.01.06), “Integrarea regiunilor de frontieră în domeniul turismului rural și verde”, “Mediu Plus – reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. Soluții și probleme trans-frontaliere“, “Consorțiu trans-frontalier de management și intervenție pentru protecția apelor de suprafață din regiunea de graniță România – Ucraina, CTMI”, “Move4Nature – Elaborarea instrumentului de training educațional pentru dezvoltare durabilă în Carpați  -Ghidul Educațional al Școlilor din Carpați” ș.a.

Cele mai importante proiecte ale “Romontana” au fost implementate în ultimii ani 2013-2017 și au fost finanțate prin granturi din Fonduri UE, Granturi SEE și Programul de Cooperare Elvețiano-Român, și anume: InRuTou – Inovație în Turismul Rural, Greenovation Challenge – dezvoltarea competențelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea durabilă, Modelele agricole sustenabile pentru zona montană din România și Întărirea capacității asociațiilor proprietarilor de păduri pentru un management forestier durabil.

“Romontana” are, de asemenea, experiență relevantă în organizarea de evenimente, cum ar fi conferințe naționale și internaționale, seminarii, ateliere de lucru, cursuri, expoziții, târguri și alte evenimente similare.

“Romontana” alături de alți actori ce activează în interesul dezvoltării durabile a zonei montane, au avut o contribuție semnificativă la elaborarea “Orientărilor Strategice Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonei Montane Defavorizate (2014-2020)”, aprobat prin Memorandum de Guvernul României în luna mai 2014, fiind într-un dialog permanent cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Zonei Montane și cu alte instituții care se ocupă de implementarea și monitorizarea rezulatelor acestui document strategic.

La nivel internațional, Asociația “Romontana” este membru în trei dintre cele mai relevante organizații care tratează subiectul dezvoltării durabile a zonelor montane, și anume Asociația Europeană a Regiunilor Montane – “Euromontana”, Parteneriatul Montan (ONU/FAO) și Forumul Rural Mondial, fiind astfel implicată în activități de interes european și modial, ce vizează zonele montane. “Romontana” este partener de dialog și implementarea al Secretariatului Interimar al Conveției Carpatice, găzduit de Organizația Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP Vienna).