Strengthening the capacities of the forest owners associations for sustainable forest management (2014 – 2017)

Project co-financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Project partners: SAB Switzerland (www.sab.ch), RoMontana (www.romontana.org), Open Fields Foundation (www.openfields.ro), “Ștefan cel Mare” University of Suceava (www.usv.ro) and “Nostra Silva” – Federation of Forest and Pasture Owners from Romania (www.nostrasilva.ro) Total budget: 478.072 CHF Implementation period: 2014 – 2017 Project’s goal: Contributions for an integrated and sustainable forest management in Romania by strengthening the capacity of the forest owners’ associations. Outcome 1: Participating Forest Owners Associations in the project area manage their forest in a sustainable manner. Outcome 2: “Nostra Silva” – the Federation of Forests and Pastures Owners from Romania has developed into a core player to advocate for the interests of its members.… Citește articolul

Intărirea capacității asociațiilor proprietarilor de păduri pentru un management forestier durabil (2014 – 2017)

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Parteneri proiect: SAB Elveția (www.sab.ch), RoMontana (www.romontana.org), Fundația Open Fields (www.openfields.ro), Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava (www.usv.ro) și “Nostra Silva” – Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România (www.nostrasilva.ro) Buget proiect: 478.072 CHF Perioada de implementare: 2014 – 2017 Scopul proiectului: Contribuții pentru un management integrat și durabil al pădurilor din România prin întărirea capacității asociațiilor de proprietari Obiectiv 1: Asociațiile proprietarilor de păduri din zona de implementare a proiectului administrează pădurea într-un mod durabil Obiectiv 2: Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România “Nostra Silva” devine un actor cheie în reprezentarea intereselor membrilor Obiectiv 3: Certificarea PEFC și/sau FSC este implementată în zona pilot Materiale realizate în cadrul proiectului: Analiza preliminară a asociațiilor proprietarilor de păduri din județul Suceava (material în limba Engleză); Raportul de selecție a cinci asociații “pilot” de proprietari de păduri din județul Suceava pentru a fi sprijinite prin proiect (material în limba Engleză); Analiza detaliată a celor cinci asociații “pilot” de proprietari de păduri din județul Suceava, selectate pentru a fi sprijinite prin proiect (material în limba Română); Analiza detaliată a celor cinci asociații “pilot” de proprietari de păduri din județul Suceava, selectate pentru a fi sprijinite prin proiect (material în limba Engleză); Pliant: “Comunicarea internă – Creșterea transparenței în luarea deciziilor la nivelul asociațiilor de proprietari de păduri” (material în limba Română); Broșură: “Ghid pentru elaborarea planurilor de dezvoltare ale asociațiilor proprietarilor de păduri” (material în limba Română); Broșură: “PEFC – Certificarea forestieră pe înțelesul tuturor” (material în limba Română).… Citește articolul