Reuniunea globală a Parteneriatului Montan Internațional / FAO – 2017 (Roma, Italia)

La cea de-a 5-a Reuniune Globală a Parteneriatului Montan care a avut loc în perioada 11-13 decembrie 2017, la Roma, Italia, au participat peste 220 de persoane. Reuniunea de la Roma a coincis cu Ziua Internațională a Mutelui (11 decembrie),  tema propusă pentru anul 2017 fiind: “Munții sub presiune: climă, securitate alimentară, migrație”.

Parteneriatul Montan este o alianță de instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale și private, sub egida FAO, angajate într-un efort comun cu scopul de a realiza o dezvoltare durabilă a zonei montane, pretutindeni în lume. Prin accesul la întreaga bogăție și diversitate a cunoștințelor, informațiilor și expertizei membrilor săi (peste 280 membri), Parteneriatul Montan stimulează inițiative concrete la toate nivelurile pentru abordarea eficientă a amenințărilor, îmbunătățirea calității vieții și susținerea sănătății mediului în regiunile montane ale întregii lumi. România este membră a Parteneriatului Montan, punctul focal în România, la nivelul instituțiilor guvernamentale fiind reprezentat de Agenția Zonei Montane. Țara noastră a fost reprezentată la eveniment de: Dănuț Gîțan și Dănuț Ungureanu, delegați din partea Agenției Zonei Montane, instituție guvernamentală, Prof. dr. Radu Rey și Adrian Rey, reprezentând societatea civilă pro-munte, respectiv Forumul Montan din România și Asociația ROMONTANA (singurele ONG-uri din România membri în Parteneriatului Montan).

Participanții au ascultat declarații la nivel înalt ale membrilor fondatori, printre care Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), guvernele Italiei și Elveției și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UN Environment Programme).

S-au analizat provocările și răspunsurile Cadrului de Acțiune și le-au aliniat la Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030. Au fost discutate amendamente la documentul privind guvernarea, au fost aleși noi membri ai comitetului director și au fot identificate prioritățile de lucru pentru următorii patru ani. După încheierea ședințelor în plen, noul comitet director a avut prima întâlnire. Italia a fost aleasă la președinția Comitetului director, prin reprezentanul Guvernului italian, iar Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UN Environment) și Centrul de Cercetare și Dezvoltare Rurală Integrată din Karnali au obținut vicepreședinția Parteneriatului.

Extras din primul număr al newsletter-ului Agenției Zonei Montane, ce poate fi consultat aici: http://azm.gov.ro/