International Mountain Day – 11’th of December 2017: “Mountains under pressure: climate, hunger, migration”

IMD_temp_Logo INTENATIONAL MOUNTIAN DAY – 11’th of DECEMBER 2017 MOUNTAINS UNDER PRESSURE: CLIMATE, HUNGER, MIGRATION The United Nations General Assembly declared 11 December “International Mountain Day of the Mountain”. Since 2003, a great emphasis has been placed on raising awareness of the importance of mountains for life, highlighting the opportunities and constraints of mountain development and building alliances / partnerships that will bring positive changes for mountain populations and environments. “Mountains under pressure: climate, hunger, migration” is the theme selected by the United Nations to celevrate the International Mountain Day in 2017. Almost one billion people live in mountain areas, and over half the human population depends on mountains for water, food and clean energy.… Citește articolul

Ziua Internațională a Muntelui – 11 decembrie 2017 – “Munții sub presiune: climă, securitate alimentară, migrație”

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUNTELUI – 11 DECEMBRIE 2017 MUNȚII SUB PRESIUNE: CLIMĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ, MIGRAȚIE Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat 11 decembrie “Ziua Internațională a Muntelui”. Încă din anul 2003, se pune un foarte mare accent pe conștientizarea importanței munților pentru viață, evidențierea oportunităților și constrângerilor dezvoltării zonelor montane și construirea de alianțe/parteneriate care vor aduce schimbări pozitive pentru populațiile și mediile montane. “Munții sub presiune: climă, securitate alimentară, migrație” reprezintă tema selectată de Organzația Națiunilor Unite pentru celebrarea Zilei Internaționale a Muntelui din anul 2017. Aproape un miliard de oameni locuiesc în zonele montane pe întregul mapamond, iar peste jumătate din populația umană depinde de munți prin apă, hrană și energie curată.… Citește articolul